Zapytania bazodanowe New Relic

Dane New Relic Insights są oparte na wyrażeniach lub zapytaniach napisanych w języku New Relic Query Language (NRQL), a także dodatkowo za pomocą niestandardowych parametrów, które możesz dołączyć z zapytaniu. Dane mogą być zwracane z zapytań adhoc (doraźnych) lub przez zapytania wykonane w Twoim panelu. Aby dowiedzieć się więcej o NRQL, jej składni i innych … Czytaj dalej >

Raport New Relic

New Relic to usługa, która pomaga analizować i poprawiać sposób w jaki aplikacje wchodzą ze sobą w interakcje. Konto Magento Commerce Cloud zawiera oprogramowanie dla usługi New Relic APM . Poczytaj na temat APM na angielskiej Wikipedii.  Zarejestruj się, aby uzyskać konto Relic Wejdź na stronę New Relic i załóż konto. Zrób to używając tego … Czytaj dalej >

Raportowanie zaangażowania klientów

Customer Engagement (zaangażowanie klienta) Customer Engagement  udostępnia opcje importu danych i raportów dla dotdigital. Te opcje obejmują: Pulpit nawigacyjny do dostosowywania synchronizacji, dostępu do konta itp. Różne raporty ułatwiające śledzenie synchronizacji, aktywności i wydajności Engagement Cloud Opcje i konfiguracje pulpitu nawigacyjnego Pulpit nawigacyjny dotdigital zapewnia takie funkcje jak – ustawienia importu, synchronizację zadań, opcje resetowania … Czytaj dalej >

Site-Wide Analysis Tool

Narzędzie do analizy witryny (SWAT) to oprogramowanie, które zapewni Ci całodobowe monitorowanie wydajności sklepu Magento. Dzięki temu  narzędziu uzyskasz raporty i zalecenia w czasie rzeczywistym oraz bezpieczeństwo i funkcjonalność Magento Commerce Cloud. SWAT udostępnia pulpit nawigacyjny i raporty z informacjami o systemie i zaleceniami opartymi na tzw. dobrych praktykach. Dzięki temu oprogramowaniu szybko i skutecznie … Czytaj dalej >

Tłumaczenie Magento

Własne tłumaczenie sklepu Magento Aby tłumaczyć Magento, możesz użyć narzędzia Tłumaczenie liniowe. Dzięki niemu poprawisz np. tekst w interfejsie lub możesz dokonać innej ważnej modyfikacji. Gdy włączony jest tryb tłumaczenia, każdy tekst na stronie, który można edytować, będzie zaznaczony na czerwono. Edytowanie etykiet pól, wiadomości i innych tekstów, które pojawiają się w sklepie i w … Czytaj dalej >

Raporty z dziennika zdarzeń

Raporty z logów czyli dziennika zdarzeń Raport z dziennika zdarzeń zawiera szczegółowy zapis wszystkich działań administratora, dla których włączono rejestrowanie. Każdy zapis jest oznaczony czasem i rejestruje adres IP oraz nazwę użytkownika. Szczegóły dziennika obejmują dane administratora i powiązane zmiany, które zostały wprowadzone podczas zdarzenia. Zdarzenia, które chcesz wyświetlić w raporcie, muszą być włączone na … Czytaj dalej >

Cron czyli zaplanowane zadania

CRON (zaplanowane zadania) Jak mówi Wikipedia, cron jest opartym na czasie programem do harmonogramowania zadań w systemach operacyjnych z rodziny Unixa. Może zostać wykorzystany do uruchamiania zadań (programów, komend, skryptów) o określonych godzinach, datach albo regularnie zgodnie z określonym interwałem. Magento wykonuje pewne operacje zgodnie z harmonogramem, okresowo uruchamiając skrypt. Masz możliwość kontroli wykonywania i … Czytaj dalej >

Kopie zapasowe

Kopia zapasowa w Magento Magento umożliwia tworzenie kopii zapasowych różnych części systemu – takich jak system plików, bazy danych czy multimedia – oraz automatyczne ich przywracanie. Informacja o każdej kopii zapasowej pojawia się w na stronie Kopie zapasowe. Usunięcie informacji o kopii z listy powoduje również usunięcie zarchiwizowanego pliku. Pliki kopii zapasowych bazy danych są … Czytaj dalej >

Zarządzanie indeksowaniem

Indeksowanie w Magento Magento wykonuje indeksowanie  automatycznie po każdej zmianie co najmniej jednego sprzedawanego przez Ciebie przedmiotu. Czynności, które powodują ponowne zindeksowanie, obejmują zmiany cen, tworzenie katalogów lub reguł cen w koszyku, dodawanie nowych kategorii i tak dalej. Aby zoptymalizować wydajność, Magento gromadzi dane w specjalnych tabelach za pomocą indeksatorów. Gdy dane się zmieniają, zindeksowane … Czytaj dalej >

Pamięć podręczna – dobre praktyki

Pamięć podręczna (Cache) System zarządzania pamięcią podręczną Magento to łatwy sposób na poprawę wydajności Twojego sklepie. Zawsze, gdy pamięć podręczna wymaga odświeżenia, u góry obszaru roboczego pojawia się powiadomienie, które poprowadzi Cię przez proces. Kliknij link do zarządzania pamięcią podręczną i odśwież ją. Strona Zarządzanie pamięcią podręczną przedstawia stan podstawowej pamięci podręcznej i skojarzony z … Czytaj dalej >