Pamięć podręczna – dobre praktyki

Pamięć podręczna (Cache)

System zarządzania pamięcią podręczną Magento to łatwy sposób na poprawę wydajności Twojego sklepie. Zawsze, gdy pamięć podręczna wymaga odświeżenia, u góry obszaru roboczego pojawia się powiadomienie, które poprowadzi Cię przez proces. Kliknij link do zarządzania pamięcią podręczną i odśwież ją.

Strona Zarządzanie pamięcią podręczną przedstawia stan podstawowej pamięci podręcznej i skojarzony z nią tag. Przycisk  prawym górnym rogu może służyć do opróżniania pamięci podręcznej Magento (ten pomarańczowy)  lub całego magazynu pamięci podręcznej. U dołu strony znajdują się dodatkowe przyciski do opróżnienia pamięci podręcznej zdjęć produktów katalogu i pamięci podręcznej JavaScript / CSS.

Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej zawsze odświeżaj przeglądarkę, aby upewnić się, że możesz zobaczyć najnowsze pliki. Wyczyszczenie pamięci podręcznej Magento nie powoduje wyczyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki internetowej. Aby zobaczyć zaktualizowaną zawartość, może być konieczne wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki.

Dostęp do określonych działań związanych z konserwacją pamięci podręcznej można przypisać użytkownikom według roli, w tym opcji przeglądania, przełączania i opróżniania pamięci podręcznej. Magento zaleca włączanie akcji czyszczenia pamięci podręcznej tylko dla użytkowników na poziomie administratora. Zapewnienie dostępu do wszystkich funkcji zarządzania pamięcią podręczną może wpłynąć na wydajność sklepu.

Najlepsze praktyki przy używaniu pamięci podręcznej

Reindeksowanie i buforowanie mają różne cele w Magento. Indeksy śledzą informacje z bazy danych w celu zwiększenia wydajności wyszukiwania, szybszego pobierania danych dla witryn sklepowych i nie tylko. Pamięć podręczna zapisuje załadowane dane, obrazy, formaty itp.  w celu zwiększenia wydajności ładowania i uzyskiwania dostępu do sklepu.

  • Zawsze opróżnij pamięć podręczną po zainstalowaniu rozszerzeń/modułów. Możesz zainstalować jedno lub więcej rozszerzeń, a następnie opróżnić pamięć podręczną.
    Nie ma konieczności odświeżania pamięci podręcznej po każdej instalacji modułu/rozszerzenia, możesz to zrobić dopiero po zainstalowaniu ostatniego dodatku.
  • Opróżnij pamięć podręczną po zainstalowaniu Magento Commerce. W przypadku nowych instalacji należy również ponownie zindeksować.
  • Opróżnij pamięć podręczną po aktualizacji z jednej wersji Magento Open Source lub Commerce do innej.
  • Podczas opróżniania pamięci podręcznych należy wziąć pod uwagę typ pamięci podręcznej i zaplanować czyszczenie poza okresami największego ruchu w sklepie. Na przykład wybierz porę, w której niewielu klientów może wejść na stronę, np. późną nocą lub wczesnym rankiem. Wyczyszczenie niektórych typów pamięci podręcznej w godzinach szczytu powoduje duże obciążenie i może spowodować  zatrzymanie działania sklepu  do czasu zakończenia czyszczenia pamięci.
  • Podczas reindeksowania nie musisz wykonywać czyszczenia pamięci podręcznej.(Flush cache)

Aby uzyskać dostęp do strony zarządzania pamięcią podręczną, wykonaj następującą czynność:

Kliknij link Zarządzanie pamięcią podręczną w komunikacie nad obszarem roboczym.
Na pasku bocznym przejdź do System -> Narzędzia -> Pamięć podręczna

 

Odświeżanie wybranej pamięci

Dla każdej pamięci podręcznej, która ma zostać odświeżona, zaznacz checkbox  na początku wiersza.
Ustaw Akcję/Operację na Odśwież  i kliknij Prześlij.

Odświeżanie masowe

Aby wybrać grupę pamięci podręcznej, ustaw Akcje masowe na jedną z następujących opcji:

  • Zaznacz wszystko
  • Zaznacz Widoczne

Zaznacz checkbox dla każdej pamięci podręcznej, która ma być odświeżona.
Ustaw Akcję/Operację  na odświeżanie i kliknij Prześlij.

Odświeżanie pamięci podręcznej obrazu produktu

W sekcji Dodatkowe opcje  kliknij Odśwież zdjęcia produktów, aby wyczyścić wstępnie wygenerowane pliki obrazów produktów.
W górnej części obszaru roboczego pojawia się komunikat Wyczyszczono pamięć podręczną obrazu.
Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki.

Odświeżanie pamięci podręcznej Javascript

W sekcji Dodatkowe opcje  kliknij Opróżnij pamięć podręczną JavaScript / CSS, aby wyczyścić wszystkie pliki JavaScript i CSS, które zostały scalone w jeden plik.
U góry obszaru roboczego pojawia się komunikat Pamięć podręczna JavaScript / CSS została wyczyszczona.
Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki.

Odświeżanie pamięci podręcznej za pomocą CLI (Command Line Interface)

Magento zapewnia dodatkowe opcje opróżniania pamięci podręcznej za pomocą wiersza poleceń.

Polecenie poniżej usuwa pamięć podręczną.

bin/magento cache:clean

Możesz też wykonać czyszczenie nie tylko pamięci podręcznej ale dodatkowo całej pamięci jaką używa Magento, np pamięci podręcznej modułów/rozszerzeń.
W tym celu skorzystaj z poniższego polecenia.

bin/magento cache:clean && bin/magento cache:flush