Podatki w Magento cz. I

Ustawienia ogólne podatków

W poniższym i kolejnych wpisach przeprowadzę Cię przez podstawową konfigurację podatkową w Magento. Przed skonfigurowaniem podatków upewnij się, że znasz wymagania podatkowe obowiązujące w Polsce.

Można ustawić uprawnienia administratora w taki sposób, aby ograniczyć dostęp do zasobów podatkowych. Aby utworzyć rolę administratora z dostępem do ustawień podatków, wybierz zasoby dotyczące sprzedaży / podatku i systemu / podatku. Jeśli konfigurujesz sklep  dla regionu, który różni się od domyślnego miejsca wysyłki, musisz również zezwolić na dostęp do zasobów systemu i wysyłki dla tej roli. Ustawienia dostawy określają stawkę podatku sklepu używaną dla cen katalogowych.

 

Konfiguracja ogólnych ustawień podatków

Na pasku bocznym będąc zalogowanym jako  administrator przejdź do Sklepy -> Ustawienia -> Konfiguracja.
W lewym panelu rozwiń Sprzedaż i wybierz Podatek.
W razie potrzeby usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj wartości systemowej przy ustawieniach, które są wyszarzone.

Uzupełnij następujące informacje:

Klasa podatku dla dostawy – ustaw odpowiednią klasę. Domyślne klasy to: Brak i  (Taxable Goods) Towary podlegające opodatkowaniu
Domyślna klasa podatku dla produktu – ustaw odpowiednią klasę. Domyślne klasy to: Brak i (Taxable Goods) Towary podlegające opodatkowaniu
Domyślna klasa podatku dla klienta – ustaw odpowiednią klasę. Klasa domyślna to: Klient detaliczny

Kliknij Zapisz.

 

Rozwiń teraz sekcję Ustawienia obliczeń.

Ustaw metodę obliczania podatku oparte na na jedną z następujących opcji:

Cena jednostkowa – Cena każdego produktu
Suma wiersza –  Suma pozycji w zamówieniu pomniejszona o rabaty
Suma – Suma zamówienia

Ustaw obliczanie podatku oparte na na  jedną z następujących opcji:

Adres wysyłki – Adres, na który ma zostać wysłane zamówienie
Adres rozliczeniowy – Adres rozliczeniowy klienta lub firmy
Miejsce wysyłki – Adres, który jest określony jako fizyczne położenie (adres) Twojego sklepu.

Ustaw ceny katalogowe na Bez podatku lub Z podatkiem.
Ustaw ceny wysyłki na Bez podatku lub Z podatkiem.
Ustaw opcję Zastosuj podatek klienta na jedną z następujących wartości, aby określić, czy podatek zostanie zastosowany do ceny podstawowej czy tej o rabacie:  –  Po rabacie lub przed rabatem
Ustaw opcję Zastosuj rabat od cen na jedną z następujących wartości, aby określić, czy rabaty obejmują czy nie obejmują podatku: Bez podatku lub Z podatkiem
Ustaw opcję Zastosuj podatek do ceny niestandardowej, jeśli jest dostępna, lub Tylko cena oryginalna.
Ustaw opcję Włącz handel transgraniczny na jedną z następujących opcji:

Tak – Ta opcja zastosuje spójne ceny dla różnych stawek podatkowych. Jeśli cena katalogowa obejmuje podatek, wybierz to ustawienie, aby ustalić cenę niezależnie od stawki podatku klienta.
Nie – Ta opcja zmieni ceny według zdefiniowanej stawki podatkowej.

W kolejnym wpisie zajmę się dalej zagadnieniem konfigurowania opcji podatkowych.