Niestandardowy adres URL administratora

Alternatywny adres URL administratora

Ze względu na praktykę w zakresie bezpieczeństwa, Magento zaleca użycie unikalnego, niestandardowego adresu URL administratora zamiast domyślnej ścieżki. Chociaż nie ochroni to bezpośrednio Twojego sklepu przed atakiem, może zmniejszyć szanse na uruchomienie  skryptów, które próbują uzyskać nieautoryzowany dostęp.

Przed ustaleniem niestandardowego adresu URL administratora skonsultuj się ze swoim dostawcą usług hostingowych. Niektórzy dostawcy usług hostingowych wymagają standardowego adresu URL.

W klasycznej instalacji Magento adres URL administratora i ścieżka znajdują się bezpośrednio poniżej podstawowego adresu URL Magento. Ścieżka do administratora sklepu to katalog poniżej katalogu głównego.

Domyślny podstawowy adres URL: http://twojsklepmagento.pl/magento/
Domyślny adres URL i ścieżka administratora: http://twojsklepmagento.pl/magento/admin

Chociaż możliwa jest zmiana adresu URL administratora do innej lokalizacji, jednak nie jest to zalecana praktyka.

 

Jak zmienić adres URL administratora

Metoda 1: Zmiana z poziomu administratora

Na pasku bocznym będąc zalogowanym jako administrator przejdź do sekcji Sklepy -> Ustawienia -> Konfiguracja.
W lewym panelu rozwiń Zaawansowane i wybierz Administrator.
Rozwiń Podstawowy adres URL administratora.
Skonfiguruj  niestandardowegy adresu URL:

 

W razie potrzeby usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj wartości systemu, aby zmienić ustawienie.
Ustaw opcję Użyj niestandardowego adresu URL administratora na Tak.
Wprowadź niestandardowy adres URL administratora, np: http://twojskelpmagento.pl/magento/
Ustaw niestandardową ścieżkę administratora na Tak.
Wprowadź niestandardową ścieżkę administratora.
Wprowadzona ścieżka jest dołączana do niestandardowego adresu URL administratora po końcowym ukośniku.
Po zakończeniu kliknij Zapisz konfigurację.
Po zapisaniu zmian wyloguj się z administratora. Następnie zaloguj się ponownie, używając nowego adresu URL i ścieżki administratora.

Metoda 2: Zmiana ścieżki  administratora z wiersza poleceń serwera

Otwórz plik app/etc/env.php w edytorze tekstu i zmień wartość parametru frontName sekcji backendu. Następnie zapisz plik.
Upewnij się, że używasz tylko małych liter.

Ta metoda pozwala zmienić ścieżkę administratora, ale nie adres URL administratora.

W Magento Cloud niestandardową ścieżkę administratora można ustawić za pomocą zmiennej ADMIN_URL w interfejsie użytkownika Cloud.

 

Domyślna ścieżka adresu logowania administratora:

'backend' => [
'frontName' => 'admin'
],

Nowa ścieżka adresu logowania administratora:

'backend' => [
'frontName' => 'admin_rb55xn'
],

 

Na końcu należy wyczyścić pamięć podręczną Magento:

  • Na pasku bocznym administratora przejdź do System -> Narzędzia -> Zarządzanie pamięcią podręczną. Następnie kliknij Opróżnij pamięć podręczną Magento.
    lub
  • Na serwerze wykonaj następujące komendę:

bin/magento cache: flush

 

Metoda 3: Zmiana ścieżki administratora za pomocą Magento CLI

Możesz użyć polecenia  setup: config: set, aby zmienić ścieżkę administratora. W poniższym przykładzie zastosowałem opcję –backend-frontname, aby zmienić ścieżkę z katalogu głównego Magento na nowy adres logowania administratora:
bin/magento setup:config:set --backend-frontname="backend_front_name"

To polecenie aktualizuje frontName w pliku app/etc/env.php.

 

Przywracanie domyślnego adresu URL administratora i adresu administratora

Jeśli ustawiłeś nieprawidłowy adres URL administratora lub ścieżkę administratora i utraciłeś dostęp do sklepu, istnieje sposób, aby to naprawić z wiersza poleceń.

Wykonaj polecenie poniżej , aby powrócić do domyślnego adresu URL administratora
bin/magento config:set admin/url/use_custom 0

Wykonaj polecenie poniżej, aby powrócić do domyślnego adresu administratora (ustawionej w app/etc/env.php zgodnie z opisem w metodzie 2)
bin/magento config:set admin/url/use_custom_path 0

Teraz wyczyść pamięć podręczną Magento:

  • Na pasku bocznym administratora przejdź do System -> Narzędzia -> Zarządzanie pamięcią podręczną. Następnie kliknij Opróżnij pamięć podręczną Magento.
    lub
  • Na serwerze wykonaj następującą komendę:
    bin/magento cache: flush