Adresy URL w sklepie – część II

Konfiguracja podstawowego adresu URL

Na pasku bocznym będąc zalogowany jako administrator przejdź do sekcji Sklepy -> Ustawienia -> Konfiguracja.
W sekcji Ogólne w lewym panelu wybierz opcję Sieć.
Rozwiń sekcję  Podstawowy adres URL.

 • Podstawowy adres URL – wprowadź  podstawowy adres URL swojego sklepu. Pamiętaj, aby zakończyć adres URL ukośnikiem, aby można go było rozszerzyć o dodatkowe klucze URL ze sklepu. Na przykład: http://magentosklep.pl/
 • Podstawowy adres URL dla statycznych plików widoku – (opcjonalnie) określ alternatywną lokalizację podstawowego adresu URL dla statycznych plików widoku, wprowadzając ścieżkę rozpoczynającą się od następującego symbolu zastępczego (placeholdera): {{unsecure_base_url}}
 • Podstawowy adres URL plików multimedialnych użytkownika – (opcjonalnie) określ alternatywną lokalizację podstawowego adresu URL plików multimedialnych użytkownika, wprowadzając ścieżkę rozpoczynającą się od następującego symbolu zastępczego (placeholdera): {{unsecure_base_url}}

  W przypadku typowej instalacji nie ma potrzeby aktualizowania ścieżek do statycznych plików widoku lub plików multimedialnych, ponieważ są one względne w stosunku do podstawowego adresu URL.

Na końcu kliknij Zapisz.

 

Konfiguracja  bezpiecznego podstawowego adresu URL

Jeśli Twoja domena ma ważny certyfikat bezpieczeństwa, możesz skonfigurować adresy URL zarówno witryny , jak i administratora, aby przesyłać dane przez bezpieczny kanał (https). Bez ważnego certyfikatu bezpieczeństwa Twój sklep nie może działać z bezpiecznym protokołem (SSL / TLS).

Rozwiń sekcję Bazowy adresy URL (bezpieczny). Następnie wykonaj następujące czynności:

 • Bezpieczny bazowy URL – wprowadź pełny bezpieczny podstawowy adres URL, po którym następuje ukośnik. Na przykład: https://sklepmagento.pl/
 • Bazowy URL dla linków – nie zmieniaj symbolu zastępczego w polu adresu URL o. Służy do tworzenia odnośników względnych do bezpiecznego podstawowego adresu URL.
 • Bezpieczny bazowy adres URL dla statycznych plików widoku – (opcjonalnie) określ alternatywną lokalizację bezpiecznego podstawowego adresu URL dla statycznych plików widoku, wprowadzając ścieżkę rozpoczynającą się od następującego placeholdera: {{secure_base_url}}
 • Bezpieczny bazowy adres URL dla plików multimedialnych użytkownika – (opcjonalnie) określ alternatywną lokalizację bezpiecznego podstawowego adresu URL dla plików multimedialnych użytkownika, wprowadzając ścieżkę rozpoczynającą się od następującego placeholdera: {{secure_base_url}}

Aby zwiększyć bezpieczeństwo, ustaw obie poniższe opcje na Tak.

Używaj bezpiecznych adresów URL w witrynie Storefront
Użyj bezpiecznych adresów URL w panelu administracyjnym

W przypadku ustawień zwiększonych zabezpieczeń wykonaj następujące czynności:

 • Włącz HTTP Strict Transport Security (HSTS) – jeśli chcesz, aby Twój sklep wyświetlał tylko bezpieczne żądania stron HTTPS, ustaw na Tak.
 • Aktualizuj niezabezpieczone żądania – aby zaktualizować dowolne żądania dotyczące standardowych niezabezpieczonych stron HTTP do bezpiecznego protokołu HTTPS, ustaw opcję Tak.

 

Dołączanie kodu sklepu do adresów URL

Na pasku bocznym przejdź do sekcji Sklepy -> Ustawienia -> Konfiguracja.
W sekcji Ogólne w lewym panelu wybierz opcję Sieć.
Rozwiń i Opcje URL.

Ustaw opcję Dodaj kod sklepu do URL zgodnie z własnymi preferencjami:

URL z kodem sklepu: http://www.sklepmagento.pl/magento/[kod-sklepu]/index.php/identyfikator-url
Adres URL bez kodu sklepu: http://www.sklepmagento.pl/magento/index.php/identyfikator-url

Po zakończeniu kliknij Zapisz konfigurację.
Kliknij Zarządzanie pamięcią podręczną w komunikacie u góry.
Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby odświeżyć pamięć podręczną.