Tłumaczenie produktów

Jeśli Twój sklep ma aktywnych  kilka widoków w różnych językach, te same produkty są dostępne w każdym widoku sklepu.
Możesz używać tych samych podstawowych informacji o produkcie, takich jak SKU, cena i poziom zapasów, niezależnie od języka.
Następnie przetłumacz tylko nazwę produktu, pola opisu i metadane dla każdego języka.

 

Krok 1: Tłumaczenie nazw produktów

Będąc zalogowanym jako administrator na pasku bocznym przejdź do Katalog -> Produkty.
W tabeli znajdź produkt do przetłumaczenia i otwórz go w trybie edycji.
W lewym górnym rogu ustaw Widok sklepu na widok tłumaczenia i kliknij OK po wyświetleniu monitu o potwierdzenie.
Dla każdego pola, które chcesz edytować, wykonaj następujące czynności:

  • Usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj wartości domyślnej po prawej stronie.
  • Wklej lub wpisz przetłumaczony tekst w polu edycji.

Pamiętaj, aby przetłumaczyć wszystkie pola tekstowe, w tym etykiety obrazów i tekst alternatywny, pola optymalizacji pod kątem wyszukiwarek i wszelkie informacje dotyczące opcji niestandardowych.

Po zakończeniu kliknij Zapisz.

 

Krok 2: Tłumaczenie etykiet

Na pasku bocznym przejdź do sekcji Sklepy -> Atrybuty -> Produkt.
Na liście znajdź atrybut do przetłumaczenia i otwórz w trybie edycji.
W lewym panelu wybierz Zarządzaj etykietami.
W sekcji Zarządzaj tytułami wprowadź przetłumaczoną etykietę dla każdego widoku sklepu.

Teraz kliknij Zapisz cechę lub Zapisz atrybut.

Krok 3. Tłumaczenie wszystkich kategorii

Na pasku bocznym przejdź do Katalog -> Kategorie.
W lewym górnym rogu ustaw Widok sklepu na widok tłumaczenia i kliknij OK po wyświetleniu monitu o potwierdzenie.
W drzewku znajdź kategorię do przetłumaczenia i otwórz ją w trybie edycji.
Przetłumacz nazwę kategorii.

Rozwiń sekcję Treść i przetłumacz Opis.
Rozwiń sekcję ustawień Optymalizacji dla wyszukiwarek i przetłumacz następujące pola:

Tytuł meta
Słowa kluczowe meta
Opis meta

W sekcji ustawienia Optymalizacji dla wyszukiwarek wykonaj następujące czynności, aby przetłumaczyć klucz adresu URL:

  • Usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj wartości domyślnej po prawej stronie pola.
  • Wprowadź przetłumaczony tekst.
  • Upewnij się, że pole wyboru Utwórz stałe przekierowanie dla starego adresu URL jest zaznaczone.

Po zakończeniu kliknij Zapisz.
Powtórz ten proces dla wszystkich kategorii używanych w sklepie.