Dodawanie języka

Większość tekstu, który wydaje się być „nie-edytowalny” na stronach w sklepie, można zmienić na inny język, zmieniając ustawienia regionalne widoku.

Zmiana ustawień regionalnych  nie tłumaczy tekstu słowo w słowo, ale  odwołuje się do tabeli tłumaczeń, która zawiera tekst interfejsu używany w całym sklepie. Tekst, który można zmienić, obejmuje tytuły nawigacyjne, etykiety, przyciski i linki, takie jak Mój koszyk i Moje konto. Możesz także użyć narzędzia tłumaczenia wbudowanego, aby poprawić tekst w interfejsie.

Krok 1. Instalacja pakietu językowego

Postępuj zgodnie ze standardowymi instrukcjami, aby zainstalować rozszerzenie pakietu językowego używając Command Line Interface.

Opisałem ten temat w jednym z poprzednich wpisów tu.

Krok 2: Utwórz widok sklepu dla języka

Będąc zalogowanym jako administrator na pasku bocznym przejdź do sekcji Sklepy -> Ustawienia -> Wszystkie sklepy.

Kliknij opcję Utwórz widok sklepu.
Ustaw opcje nowego widoku sklepu:

Sklep – wybierz sklep, który jest nadrzędny dla widoku.
Nazwa – wprowadź nazwę widoku sklepu. Na przykład: polski.

W nagłówku sklepu nazwa pojawia się w opcji wyboru języka.

Kod – wprowadź kod małymi literami, aby zidentyfikować widok. Na przykład: polski.
Status – aby aktywować widok, ustaw na Włączony.
Kolejność sortowania – (opcjonalnie) wprowadź liczbę, aby określić kolejność, w jakiej ten widok jest wyświetlany z innymi widokami.

Po zakończeniu kliknij Zapisz widok sklepu.

 

Krok 3: Zmień ustawienia regionalne widoku sklepu

Na pasku bocznym będąc zalogowanym jako administrator przejdź do  Sklepy -> Ustawienia -> Konfiguracja.
W lewym górnym rogu ustaw Widok sklepu na wybrany przez Ciebie widok, w którym ma zostać zastosowana konfiguracja.
Po wyświetleniu monitu o potwierdzeniu przełączenia kliknij OK.
Rozwiń opcję Rozszerzenia w sekcji Opcje regionalne.
Wyczyść pole wyboru Użyj serwisu WWW za polem Ustawienia regionalne i ustaw Ustawienia regionalne na język, który chcesz przypisać do widoku.
Jeśli dostępnych jest kilka odmian języka, wybierz tę odpowiednią dla danego regionu lub dialektu.
Po zakończeniu kliknij Zapisz konfigurację.

Po zmianie języka ustawień regionalnych pozostała utworzona zawartość, w tym nazwy i opisy produktów, kategorie, strony CMS i bloki, muszą zostać przetłumaczone oddzielnie dla każdego widoku sklepu.