Zarządzenie widokiem sklepu

Po zainstalowaniu Magento sklep tworzy hierarchię obejmująca stronę główną, sklep i widok sklepu. W razie potrzeby możesz stworzyć dodatkowe witryny internetowe, sklepy i widoki sklepów. Na przykład oprócz głównej witryny możesz mieć dodatkowe witryny z inną domeną. W każdej witrynie można mieć kilka sklepów, a w każdym sklepie mogą być oddzielne widoki sklepów. Wiele instalacji Magento może mieć jedną witrynę internetową i jeden sklep, ale z wieloma widokami sklepu obsługującymi różne języki.

Zaplanuj hierarchię sklepu z wyprzedzeniem, ponieważ będziesz odwoływał  się do niej potem w całej konfiguracji. Każdy sklep może mieć oddzielną kategorię główną, co umożliwia posiadanie zupełnie innego zestawu opcji menu głównego dla każdego sklepu.

Magento hierarchia instalacji

 

Dodanie nowego sklepu

Widoki sklepu są zwykle używane w celu udostępniania sklepu w różnych lokalizacjach. Kupujący mogą skorzystać np. z opcji wyboru języka aby zmienić widok sklepu.

Tworzenie nowego widoku sklepu

Będąc zalogowany jako administrator, na pasku bocznym przejdź do sekcji Sklepy -> Ustawienia -> Wszystkie sklepy.

Kliknij Utwórz widok sklepu.
Może pojawić się następujący komunikat.

Ustaw Sklep na Main Website Store czyli sklep główny (nadrzędny) dla tego widoku.
Wprowadź nazwę dla tego sklepu.
Nazwa pojawia się w selektorze języka w nagłówku sklepu. Na przykład: polski.
Wprowadź kod małymi literami, aby zidentyfikować widok. Na przykład: polski.
Aby aktywować widok, ustaw Stan na Włączony.

(Opcjonalnie) Wprowadź numer sortowania, aby określić kolejność, w jakiej ten widok jest wyświetlany z innymi widokami.
Kliknij Zapisz widok sklepu w górnym prawym rogu.

 

Edytowanie widoku sklepu

Ponieważ nazwa widoku pojawia się w wyborze języka, możesz zmienić nazwę widoku domyślnego na bardziej opisową. Pole Nazwa to po prostu etykieta i można je łatwo zmienić.

Jeśli twoja instalacja Magento ma konfigurację 'wielo-sklepową’, nie zmieniaj pola Kod sklepu bez sprawdzenia, czy wartość nie jest obecna w pliku index.php. Jeśli nie masz dostępu do serwera w celu zbadania pliku, poproś programistę o pomoc.

Edycja widoku sklepu.

Na pasku bocznym przejdź do sekcji Sklepy -> Ustawienia -> Wszystkie sklepy.
W kolumnie Widok sklepu w tabelce kliknij nazwę widoku, który chcesz edytować.
Podczas edycji widoku domyślnego pola Sklep i Stan nie są dostępne.

W razie potrzeby zaktualizuj następujące pola:

Sklep (tylko widoki inne niż domyślne)
Nazwa
Kod (tylko jeśli nie jest używany w index.php)
Stan (tylko widoki inne niż domyślne)
Porządek sortowania

Kliknij Zapisz widok sklepu w górnym prawym rogu.