Odbiór w sklepie

Dzięki opcji odbioru w sklepie klient może wybrać punkt, który będzie używany jako miejsce odbioru przesyłki podczas realizacji transakcji. Innymi słowy, klient będzie mógł odebrać zakupiony przedmiot w sklepie.

Przed konfiguracją:

  • Upewnij się, że skonfigurowałeś algorytm priorytetu odległości.

 

Konfiguracja odbioru w sklepie

Najpierw sprawdź, czy opcja odbioru w sklepie jest włączona.

Na pasku bocznym, będąc zalogowany jako administrator przejdź do sekcji Sklepy -> Ustawienia -> Konfiguracja.
W lewym panelu rozwiń Sprzedaż i wybierz Metody dostawy.
Rozwiń sekcję Odbiór w sklepie.

Ustaw Enabled (Włączone) na TAK
W razie potrzeby wyczyść pole wyboru Użyj wartości systemowej, aby zmienić wartość domyślną.

Wprowadź nazwę metody, która opisuje metodę obliczeń używaną do oszacowania kosztów wysyłki.
Nazwa metody pojawia się obok obliczonej szacowanej stawki w koszyku.
Wprowadź tytuł, który ma się pojawiać w sekcji Dostawa do sklepu podczas płatności.
Domyślny tytuł to Dostawa do sklepu (Pick in Store)

Podaj Cenę, aby obciążyć klientów za usługę odbioru w sklepie.
Wprowadź promień wyszukiwania w kilometrach, aby wyszukać lokalizację odbioru w sklepie.
W polu Wyświetlany komunikat o błędzie wprowadź komunikat, który pojawi się, gdy dostawa do sklepu będzie niedostępna.
Kliknij Zapisz konfigurację.
Domyślny komunikat to: „Dostawa do sklepu jest niedostępna. Aby skorzystać z tej metody dostawy, skontaktuj się z nami.”

W sklepie wyniki wyszukiwania są filtrowane według kraju, aby wyświetlić odpowiednie wyniki:

Jeśli klient ma adres wysyłki, kraj jest pobierany z adresu wysyłki.
Jeśli klient nie ma adresu dostawy, kraj jest pobierany z ustawień obliczania domyślnego miejsca docelowego podatku. Ta konfiguracja jest ustawiana dla widoku sklepu, więc musisz skonfigurować kraj widoku Sklepu, aby działał poprawnie.