Stawka zryczałtowana

Stawka zryczałtowana

to stała, z góry określona opłata, która może być naliczana za produkt lub za przesyłkę. Stawka zryczałtowana to proste rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku opakowania ryczałtowego dostępnego u niektórych przewoźników. Po włączeniu opcji Stawka zryczałtowana pojawia się jako opcja podczas płatności. Ponieważ nie jest określony tu konkretny przewoźnik, możesz skorzystać z jakiegokolwiek przewoźnika.

 

Konfiguracja stawki zryczałtowanej

Na pasku bocznym przejdź do sekcji Sklepy -> Ustawienia -> Konfiguracja.
W lewym panelu rozwiń Sprzedaż i wybierz Metody dostawy.
Rozwiń sekcję Stawka zryczałtowana
Ustaw Włączone na Tak.
Stawka zryczałtowana pojawia się jako opcja w sekcji Oszacuj koszty wysyłki i podatku w koszyku, a także w sekcji Wysyłka podczas realizacji transakcji.

Wprowadź opisowy tytuł stawki zryczałtowanej.
Wprowadź nazwę metody, która pojawi się obok obliczonej stawki w koszyku.
Domyślna nazwa metody to Fixed (czyli stawka stała). Jeśli pobierasz opłatę manipulacyjną, możesz ją zmienić na obsługę dodatkową lub inną odpowiednią.

Aby opisać, w jaki sposób można użyć stawki ryczałtowej, ustaw Typ na jedną z następujących opcji:

Brak –  Wyłącza typ płatności. Opcja zryczałtowanej stawki jest wymieniona w koszyku, ale ze stawką zerową – czyli taką samą, jak bezpłatna wysyłka.
Za zamówienie – Pobiera jedną stawkę ryczałtową za całe zamówienie.
Za przedmiot – opłaty są naliczane według jednej stawki ryczałtowej za każdy przedmiot. Stawka jest mnożona przez liczbę pozycji w koszyku, niezależnie od tego, czy jest wiele takich samych, czy różnych pozycji.

Podaj cenę, jaką chcesz naliczyć za ryczałtową wysyłkę.
Skonfiguruj opcje opłat manipulacyjnych zgodnie ze swoimi wymaganiami.

Opłata manipulacyjna jest opcjonalna i pojawia się jako dodatkowa opłata.  Jest ona dodawana do kosztu wysyłki. Jeśli chcesz doliczyć opłatę manipulacyjną, wykonaj następujące czynności:

  • W polu Oblicz opłatę manipulacyjną wybierz metodę, której chcesz użyć do obliczenia opłat manipulacyjnych: stała lub procentowa
  • W polu Opłata manipulacyjna wprowadź kwotę, którą obciążysz klienta.

Na przykład, jeśli opłata jest oparta na stałej opłacie, wprowadź kwotę jako ułamek dziesiętny, na przykład 4,90. Jeśli jednak opłata manipulacyjna jest oparta na procentach zamówienia, wprowadź tę kwotę w procentach. Na przykład, jeśli pobierasz sześć procent zamówienia, wprowadź wartość jako 0,06.

W razie potrzeby zmień Wyświetlany komunikat o błędzie.

Ustaw wysyłkę do odpowiednich krajów:

  • Wszystkie kraje dozwolone – Wszyscy klienci ze wszystkich krajów określonych w konfiguracji Twojego sklepu mogą korzystać z tej metody dostawy.
  • Określone kraje dozwolone – Po wybraniu tej opcji pojawi się lista Wysyłka do określonych krajów. Wybierz z listy każdy kraj, w którym można użyć tej metody dostawy.

W polu Porządek sortowania wprowadź cyfrę, aby określić kolejność, w jakiej wysyłka  będzie wyświetlana.

0 = pierwsza, 1 = druga, 2 = trzecia i tak dalej…

Kliknij Zapisz konfigurację.