Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

to jedna z najskuteczniejszych promocji, jakie możesz zaoferować. Może opierać się o np.  reguły cenowe koszyka, gdzie będzie stosowana, gdy zostanie spełniony zestaw pewnych zdefiniowanych wcześniej warunków.

 

Konfigurowanie darmowej dostawy

1: Skonfiguruj darmową dostawę

Na pasku bocznym przejdź do sekcji Sklepy -> Ustawienia -> Konfiguracja.
W lewym panelu rozwiń Sprzedaż i wybierz Metody dostawy.
Rozwiń sekcję Bezpłatna wysyłka.

Być może konieczne będzie odznaczenie pola wyboru Użyj wartości systemowej aby skonfigurować bezpłatną wysyłkę.

Ustaw Włączone na Tak.
Wprowadź tytuł, aby zidentyfikować metodę bezpłatnej wysyłki podczas płatności i nazwę metody, aby ją opisać.
Wprowadź minimalną kwotę zamówienia, aby kwalifikować się do bezpłatnej wysyłki.

Aby skorzystać z bezpłatnej wysyłki z tabelą stawek, ustaw minimalną kwotę zamówienia na taką, aby nigdy nie została ona osiągnięta. Zapobiega to aktywacji  bezpłatnej wysyłki, chyba że jest ona uruchamiana przez regułę cenową.

Ustaw Uwzględnij podatek na kwotę na:

Tak – zawiera podatek przy obliczaniu minimalnej kwoty zamówienia (suma częściowa + podatek – rabat).
Nie – nie obejmuje podatku przy obliczaniu minimalnej kwoty zamówienia (suma częściowa – rabat).

 

W polu Wyświetlany komunikat o błędzie wprowadź komunikat, który pojawi się, gdy bezpłatna wysyłka stanie się niedostępna.
Ustaw wysyłkę do odpowiednich krajów:

Wszystkie dozwolone kraje – Klienci ze wszystkich krajów określonych w konfiguracji Twojego sklepu mogą skorzystać z bezpłatnej wysyłki.
Określone kraje – po wybraniu tej opcji pojawi się lista Wysyłka do określonych krajów. Wybierz z listy każdy kraj, w którym można skorzystać z bezpłatnej wysyłki.

Ustaw metodę wyświetlania, jeśli opcja jest niedostępna:

Tak – zawsze pokazuje metodę bezpłatnej wysyłki, nawet jeśli nie ma zastosowania.
Nie – pokazuje metodę bezpłatnej wysyłki tylko wtedy, gdy ma to zastosowanie.

Wprowadź numer sortowania, aby określić pozycję bezpłatnej wysyłki na liście metod dostawy podczas płatności.

0 = pierwszy, 1 = drugi, 2 = trzeci i tak dalej.

Kliknij Zapisz konfigurację.

Krok 2: Włącz darmową dostawę w opcjach przewoźnika

Upewnij się, że wykonałeś cały proces konfiguracji dla każdego przewoźnika, którego planujesz użyć do bezpłatnej wysyłki. Na przykład, jeśli konfiguracja DHL jest w całości wykonana, zaktualizuj następujące ustawienia, aby włączyć i skonfigurować bezpłatną wysyłkę;

W konfiguracji metod dostawy rozwiń selektor rozszerzenia w sekcji DHL.

Ustaw opcję Darmowa metoda np. DHL Express  lub inny typ, który chcesz wybrać dla bezpłatnej wysyłki.
Aby wymagać minimalnej kwoty zamówienia dla bezpłatnej wysyłko, ustaw opcję Włącz próg bezpłatnej wysyłki na Włącz.
Jeśli zdecydujesz się użyć tej opcji, wprowadź wymaganą kwotę dla progu bezpłatnej wysyłki, np 49,99.

Kliknij Zapisz konfigurację.