Kredyt sklepowy, ciąg dalszy

Administratorzy sklepu mają  dostęp do panelu, w którym odnaleźć mogą salda kredytów i historię  konta klienta, a także mają możliwość zastosowania kredytu na zakupy dla poszczególnego klienta.

Sprawdzanie salda kredytu

Na pasku bocznym Administrator przejdź do Klienci -> Operacje -> Wszyscy klienci.
Znajdź klienta w tabelce.
W kolumnie Akcja kliknij Edytuj.
W lewym panelu wybierz opcję Kredyt sklepu.

Stosowanie salda kredytu w zamówieniu

Jako administrator sklepu możesz zrobić wiele rzeczy w imieniu klienta. Obejmuje to składanie zamówień. Tworząc zamówienie, możesz zastosować saldo Kredytu Sklepu należne klientowi. Dostępne saldo jest wyświetlane w sekcji Informacje o płatności i wysyłce. Zaznacz pole wyboru Użyj kredytu sklepowego, aby zastosować saldo lub część salda, jeśli łączna kwota zamówienia jest mniejsza.

Jeśli za zamówienie został wydany zwrot pieniędzy, klienci mogą wyświetlić informacje o zwrocie związane z zamówieniem na pulpicie  swojego konta. Jeśli włączono opcję Pokaż historię kredytów, klienci mogą również uzyskać dostęp do historii kredytowej sklepu.

 

Podgląd kwot refundacji w sklepie

Z sklepie klient loguje się na swoje konto.
Zlokalizuj ich zamówienie, korzystając z jednej z następujących metod:

  • Wyszukaj zamówienia na liście Ostatnie zamówienia i kliknij Wyświetl.
  • W lewym panelu, wybierz Moje zamówienia. Następnie znajdź zamówienie na liście i kliknij Wyświetl.

Kliknij kartę Zwroty kosztów (Refunds), aby wyświetlić szczegóły zwrotu.

 

Sprawdzanie salda kredytu i historii sklepu w sklepie

Z poziomu sklepu klient loguje się na swoje konto.
Jeśli zwrot dotyczył kredytu sklepowego, wybiera opcję Kredyt sklepowy w lewym panelu.

Kwota zwrócona na konto sklepu pojawia się na liście wraz z datą i godziną działania.