Kredyt sklepowy

Kredyt sklepowy to kwota, która powraca na konto klienta, np w trakcie anulowania zakupu. Klienci mogą wykorzystać swój kredyt sklepowy do zapłaty za zakupy, a administratorzy mogą wykorzystać kredyt sklepowy do zwrotu gotówki. Salda kart podarunkowych mogą np. zostać dopisane do konta klienta, zamiast używać karty podarunkowej dla zakupów dokonanych w niedalekiej przyszłości.

Po opłaceniu i zafakturowaniu zamówienia, całość lub część zamówienia może zostać zwrócona poprzez wystawienie noty kredytowej. Nota kredytowa różni się od zwrotu pieniędzy, ponieważ kwota kredytu jest przywracana na konto klienta, gdzie może być wykorzystana na przyszłe zakupy. W niektórych przypadkach zwrot pieniędzy może być dokonany w tym samym czasie, w którym wystawiana jest nota kredytowa, i jest stosowany do salda kredytu sklepowego klienta. Kwota kredytu sklepowego, która jest dostępna na koncie klienta, jest określona w konfiguracji sklepu Magento.

 

Działanie kredytu w sklepie w 4 krokach.

Krok 1: Logowanie klienta
Klient loguje się na swoje konto przed rozpoczęciem procesu zakupu.

Krok 2: Skorzystanie z kredytu sklepowego
Podczas kroku Podgląd i Płatność w zamówieniu , klient wybiera opcję płatności za pomocą kredytu sklepowego. Dostępne saldo jest wyświetlane w nawiasie. Jeśli dostępne saldo jest większe niż całkowita kwota zamówienia, inne metody płatności nie są już wyświetlane.

Krok 3: Kredyt zastosowany do zamówienia
Kwota kredytu sklepowego, która jest zastosowana do zamówienia, pojawia się wraz z sumą zamówienia i jest odejmowana od sumy całkowitej.

Krok 4: Dostosowanie salda klienta
Dostępne saldo klienta jest dostosowywane w momencie złożenia zamówienia.

 

Konfiguracja kredytu w sklepie

Konfiguracja kredytu sklepowego kontroluje automatyczne zwroty, wyświetlanie dostępnego kredytu na kontach klientów oraz szablon wiadomości e-mail, który jest używany do powiadomień wysyłanych do klientów.

Konfiguracja kredytu sklepowego

Na pasku bocznym przejdź do zakładki Sklepy  -> Ustawienia  -> Konfiguracja.
W lewym panelu rozwiń Klienci i wybierz opcję Konfiguracja klienta.
Rozwiń sekcję Opcje kredytu sklepowego.

 

 

Ustaw opcję (Enable Store Credit Funcionality) kredytu sklepowego na Tak.
Następnie ustaw opcje zgodnie z własnymi preferencjami:

Pokaż historię kredytu sklepowego klientom (Show Store Credtit History to Customers)
Automatycznie zwracaj kredyt sklepowy (Refund Store Credit Automatically)

Ustaw opcję Store Credit Update Email Sender (Nadawca e-maila aktualizacji kredytu sklepowego) na tożsamość sklepu, która pojawia się jako nadawca powiadomień e-mail wysyłanych do klientów.
Ustaw Store Credit Update Email Template (Szablon e-mail aktualizacji kredytu sklepowego) na szablon, który jest używany w powiadomieniach e-mail wysyłanych do klientów.

Kliknij Zapisz konfigurację.