Tworzenie Widgetów

Proces tworzenia Widgetu jest prawie taki sam dla każdego typu.
O typach Widgetu pisałem w poprzednim wpisie.

Tworzenie Widgetu

Na pasku bocznym przejdź do opcji Zawartość -> Elementy -> Widżety.
Kliknij Dodaj widżet.
W sekcji Ustawienia:

 • Wybierz Typ Widgetu, który chcesz utworzyć.
 • Sprawdź, czy Motyw projektu jest ustawiony na bieżący motyw.

Kliknij Zapisz.

 

Definiowanie właściwości sklepu oraz layoutu

We właściwościach sklepu:

 • W polu Tytuł Widgetu wprowadź tytuł Widgetu.
  Ten tytuł jest widoczny tylko dla administratora.
 • W polu Przypisz do widoków sklepu wybierz te sklepy, w których widżet będzie widoczny.
  Możesz wybrać konkretny widok sklepu lub wszystkie widoki sklepu. Aby wybrać wiele widoków, przytrzymaj klawisz Ctrl (PC) lub Command (Mac) i kliknij każdą opcję.

Opcjonalnie w w polu Kolejność sortowania wprowadź liczbę, aby określić kolejność, w jakiej ta pozycja będzie się pojawiać. (0 = pierwsza, 1 = druga, 2 = trzecia itd.)

W  miejscu Aktualizacje układu kliknij opcję Dodaj aktualizację układu.
Ustaw opcję Display On na typ strony, na której ma się ona pojawiać.
Z listy rozwijalnej o nazwie Pojemnik (Container) wybierz obszar układu strony.

W sekcji Szablon masz do wyboru 2 opcje:

 • Szablon bloku linku kategorii – Formatuje treść, aby można ją było umieścić samodzielnie na stronie.
 • Szablon linii linku kategorii – Formatuje zawartość, aby można ją było umieścić w innej zawartości. Na przykład łącze, które znajduje się w akapicie tekstu.

 

Opcje Widgetu

Opcje dla każdego typu Widżetu różnią się nieznacznie. Poniższy przykład wyświetla listę produktów dla określonej kategorii.

W lewym panelu wybierz Opcje widżetu.
Kliknij opcję Wybierz blok.
Wprowadź tytuł, który będzie wyświetlany nad listą, na przykład Polecane produkty.
W przypadku elementów sterujących paginacją ustaw opcję Display Page Control na Yes i wykonaj następujące czynności:

 • Wprowadź liczbę produktów na stronie.
 • Wprowadź całkowitą liczbę produktów do wyświetlenia.
 • Ustaw warunek dla kategorii produktów, które mają zostać wyświetlone jako wyróżnione.
  Proces jest taki sam, jak ustawienie warunku dla reguły ceny.

Zapisywanie zmian

Po zakończeniu kliknij Zapisz.
Po wyświetleniu monitu postępuj zgodnie z instrukcjami, aby odpowiednio zaktualizować pamięć podręczną.
Wróć do sklepu, aby sprawdzić, czy Widget działa poprawnie.
Aby przenieść go w inne miejsce, możesz ponownie otworzyć widżet i wypróbować inną stronę lub odwołanie do bloku.