Zarządzanie uwierzytelnianiem dwuskładnikowym (2FA)

Zarządzanie 2FA

Użytkownicy, którzy nie mogą zalogować się do administratora przy użyciu uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA), mogą spróbować rozwiązać problem poprzez  synchronizację lub zresetowanie uwierzytelnienia powiązanego z kontem. Po zresetowaniu użytkownik musi zalogować się ponownie i ponownie skonfigurować cały proces uwierzytelnienia.

Jeśli masz problemy z zalogowaniem się za pomocą 2FA, rozważ następujące sytuacje:

  • Niektóre aplikacje mobilne zawierają opcje synchronizacji. Ta opcja ponownie łączy aplikację i serwer oraz synchronizuje ustawienia czasu na urządzeniu i serwerze.
  • Cofnięcie uwierzytelnienia urządzenia lub zresetowanie modułu uwierzytelniającego może pomóc Ci w nawiązaniu połączenia.
  • Pomocne może być również wyczyszczenie pamięci podręcznej i plików cookie Magento. Podmioty uwierzytelniające, takie jak Google, używają wygenerowanych plików cookie, aby zapisać dostęp i czas trwania zalogowania. Wyczyść pliki cookie dla określonej przeglądarki i domeny gdzie masz Magento.
  • Zablokowanie plików cookie uniemożliwia niektórym programom uwierzytelniającym, takim jak Google Authenticator, zakończenie procesu weryfikacji. Dodaj do przeglądarki regułę zezwalającą na pliki cookie dla Twojego Magento.

Resetowanie uwierzytelnienia dla pojedynczego konta

Aby zresetować program uwierzytelniający z poziomu  wiersza poleceń dla konkretnego użytkownika , spróbuj polecenia:

bin/magento security:tfa:reset <user> <provider>

gdzie <user> to nazwa użytkownika a <provider> to nazwa dostawcy uwierzytelniającego, np. Google.

Możesz jednak nie mieć dostępu do wiersza poleceń (CLI). W takim wypadku należy wykonać następujące kroki.
(Poniższe kroki zadziałają jedynie, jeśli jesteś administratorem, a nie zwykłym użytkownikiem Magento)

  1. Na pasku bocznym przejdź do sekcji Sklepy -> Ustawienia -> Wszyscy użytkownicy.
  2. Wybierz użytkownika i otwórz konto w trybie edycji.
  3. Przewiń w dół do sekcji Weryfikacja aktualnej tożsamości użytkownika i wprowadź swoje hasło.
  4. W lewym panelu kliknij 2FA.
  5. W sekcji Resetowanie konfiguracji kliknij opcję Resetuj [nazwa_dostawcy]. Po wyświetleniu monitu kliknij OK, aby potwierdzić wybór.Jeśli użytkownik chce przywrócić 2FA na swoje konto, należy je ponownie skonfigurować na stronie logowania.
  6. Po zakończeniu kliknij Zapisz użytkownika.