Użytkownicy

Dodawanie nowego użytkownika

Podczas pierwszej instalacji sklepu Magento  tworzone jest domyślne konto administratora z danymi logowania, które zapewniają pełny dostęp do panelu administracyjnego. Dobrą  praktyką  jest utworzenie innego konta użytkownika z pełnym dostępem administratora. W ten sposób możesz używać jednego konta do codziennych czynności administracyjnych, a drugiego zarezerwować jako konto „superadministratora”. Może to być pomocne, jeśli zapomnisz swoich standardowych danych logowania.

Jeśli w Twoim zespole są np. inni dostawcy usług, którzy potrzebują dostępu, możesz utworzyć osobne konto użytkownika dla każdego i przypisać ograniczony dostęp. Aby ograniczyć witryny lub sklepy, do których użytkownicy mają dostęp po zalogowaniu się na administratora, musisz najpierw utworzyć rolę o ograniczonym zakresie i wybrać tylko niezbędne zasoby. Następnie możesz przypisać rolę do konkretnego konta użytkownika. Użytkownicy będący administratorami, którym przypisano rolę ograniczoną, mogą przeglądać i zmieniać dane tylko witryn lub sklepów powiązanych z rolą, ale nie mogą wprowadzać zmian w żadnych ustawieniach ani danych globalnych.

W przypadku użytkowników lub ról, które są tymczasowe, możesz również ustawić datę wygaśnięcia konta użytkownika.

 

Jak dodać nowego użytkownika

Na pasku bocznym przejdź do System -> Uprawnienia -> Wszyscy użytkownicy.
W prawym górnym rogu kliknij Dodaj nowego użytkownika.
Aby edytować istniejącego użytkownika, kliknij nazwę użytkownika w tabelce. W razie potrzeby możesz zmodyfikować Informacje o użytkowniku i Rola użytkownika.

W sekcji Informacje o koncie wykonaj następujące czynności:

Wprowadź nazwę użytkownika.Nazwa powinna być łatwa do zapamiętania. Nie jest rozróżniana wielkość liter. Na przykład, jeśli Twoja nazwa użytkownika to Marek, możesz również zalogować się jako marek.

Uzupełnij następujące informacje:

  • Imię
  • Nazwisko
  • Adres e-mail

Każde konto użytkownika musi mieć unikalny adres e-mail.
Wprowadź hasło do konta.
Hasło administratora musi mieć siedem lub więcej znaków i zawierać zarówno litery, jak i cyfry.
W celu potwierdzenia hasła wprowadź ponownie hasło, aby upewnić się, że zostało wprowadzone poprawnie.
Jeśli Twój sklep ma kilka języków, ustaw Język Interfejsu na taki, który będzie używany przez administratora.

Ustaw to konto jako aktywne.
Kliknij ikonę kalendarza, aby ustawić datę wygaśnięcia konta użytkownika. Określenie daty wygaśnięcia jest potrzebne wówczas, gdy użytkownik lub jego rola są  tymczasowe. Po upływie daty wygaśnięcia status konta użytkownika zmienia się na Nieaktywne.

W obszarze Weryfikacja tożsamości użytkownika wprowadź hasło do konta użytkownika.

 

Przypisanie roli użytkownika

W lewym panelu kliknij Rola użytkownika.

Lista zawiera wszystkie istniejące role użytkowników. W przypadku nowego sklepu jedyną dostępną rolą jest Administrator.
W kolumnie Przypisany wybierz rolę użytkownika.
Możesz wyświetlić istniejące lub zdefiniować dodatkowe role użytkowników. Po zdefiniowaniu roli należy edytować konto użytkownika, aby przypisać mu nową rolę.