Zdjęcia produktów

Wgrywanie zdjęć produktów

Dla każdego produktu możesz przyporządkować kilka obrazów, zmienić ich kolejność  oraz kontrolować sposób wykorzystania każdego obrazu. Jeśli chcesz zarządzać dużą liczbą obrazów, możesz zaimportować je jako pakiet, zamiast przesyłać je pojedynczo.

Jeśli planujesz przesłać duże obrazy które będą się wyświetlać w obszarze Szczegóły produktu, rozważ ustawienie maksymalnego rozmiaru w pikselach (szerokość i wysokość) oraz automatyczną zmianę rozmiaru plików przed przesłaniem. Magento zapewnia opcję włączenia automatycznej zmiany rozmiaru większych plików graficznych podczas przesyłania.

 

Zarządzanie obrazami

Otwórz produkt w trybie edycji.
Aby pracować z określonym widokiem sklepu, ustaw  Widok sklepu w lewym górnym rogu na odpowiedni widok.
Przewiń w dół i rozwiń sekcję Zdjęcia i filmy.

Przesyłanie obrazu

Aby przesłać obraz, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij obraz z pulpitu i upuść go na ikonie aparatu w polu Obrazy.
  • W polu Obrazy klikamy ikonkę aparatu, wybierz plik obrazu na komputerze i kliknij Otwórz.

Zmiana kolejności obrazów

Aby zmienić kolejność obrazów w galerii, kliknij ikonę Sortuj  u dołu kafelka obrazu i przeciągnij obraz w inne miejsce w polu Obrazy.

Ustawianie szczegółów obrazu

Kliknij obraz, który chcesz otworzyć w widoku szczegółowym, i wykonaj dowolną z następujących czynności:

Aby zamknąć widok szczegółów, kliknij Zamknij (X) w prawym górnym rogu.
Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Używanie tekstu alternatywnego

Tekst alternatywny jest aktywowany w celu poprawy dostępności przez wyszukiwarki podczas indeksowania witryny. Niektóre przeglądarki wyświetlają tekst alternatywny po najechaniu kursorem myszy. Może składać się z kilku słów i zawierać starannie dobrane słowa kluczowe.

W polu Tekst alternatywny wprowadź krótki opis obrazu.

Przypisywanie ról

Domyślnie wszystkie role są przypisane do pierwszego obrazu załadowanego do produktu. Aby ponownie przypisać rolę do innego obrazu, wykonaj następujące czynności:

W polu Rola wybierz rolę, którą chcesz przypisać do obrazu.
Po powrocie do sekcji Zdjęcia i filmy pod każdym obrazem pojawią się aktualnie przypisane role.

Ukrywanie zdjęć

Aby wykluczyć obraz z galerii , zaznacz pole wyboru Ukryj i kliknij Zapisz.